Angielski dla dzieci

Jesteśmy bardzo podekscytowani faktem, że to właśnie w naszej Akademii Nauki dzieci będą mogły korzystać z wyselekcjonowanych i bardzo skutecznych metod nauki języka angielskiego.

Od roku 1999 uczymy języka angielskiego indywidualnie i grupowo. Bogactwo doświadczeń i obserwacji pozwalają nam zweryfikować dostępne na rynku możliwości nauki języka i zaproponować Państwu bardzo skuteczne i przyjemne programy.

Zależnie od wieku dziecka zapraszamy do grup:

 • 2-7 lat Teddy Eddie
 • 8 lat i więcej Savvy Ed lub English Success
 • egzamin 8-klasisty
 • młodzież i dorośli (angielski ogólny i biznesowy)

Teddy Eddie to licencjonowana metoda nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 2 – 7 lat, której głównym założeniem jest łączenie prawdziwej nauki z doskonałą zabawą. Dlatego też zajęcia są pełne prawdziwego, komunikacyjnego użycia języka, który uaktywniany jest poprzez to, co dzieci lubią najbardziej: gry, zabawy ruchowe, piosenki, historyjki, słuchowiska, karty obrazkowe. Autorki metody czerpały inspirację z obserwacji własnych pociech, będących właśnie w wieku przedszkolnym. To one były pierwszymi, bardzo wymagającymi recenzentami.

NAJWIĘKSZE ZALETY KURSU

Koniec z nauką pojedynczych słówek, nareszcie dzieci uczą się mówić całymi zdaniami! Metoda Teddy Eddie powstała w odpowiedzi na pewien niedosyt ze strony rodziców, nauczycieli, a nawet samych dzieci. Skarżyli się oni na to, że w większości kursów dla małych dzieci jest tak mało mówienia. U nas zajęcia organizowane są w taki sposób, aby dzieci miały szansę przyswoić wiele elementów obcej mowy w podobny sposób, jak uczyły się języka ojczystego. Język angielski traktowany jest na zajęciach jako środek do komunikowania się, także w poleceniach i instrukcjach.

Wyjątkowe zajęcia pełne są humoru i niespodzianek! Pierwszym celem metody jest zadowolenie dziecka – żeby polubiło naukę języka obcego, chętnie przychodziło na lekcje i pewnie czuło się w środowisku innych dzieci. Motywem przewodnim jest Miś Eddie, który pewnego dnia wyskakuje z kolorowej skarpety, by wraz z dziećmi przeżyć mnóstwo przygód w bajkowym świecie języka angielskiego! Ponadto, zajęcia są pełne gier i zabaw, zarówno klasycznych, jak i zupełnie nowych. Tematyka zajęć jest także bliska dzieciom, co powoduje, że nigdy się nie nudzą.

Zajęcia prowadzą specjalnie wyselekcjonowani lektorzy, posiadający predyspozycje do pracy z uczniem w wieku przedszkolnym, a przede wszystkim kochający małe dzieci. Oprócz tych naturalnych zdolności, nasi lektorzy przechodzą cykl szkoleń i znajdują się pod stałą opieką metodyczną.

Bardzo ważnym aspektem metody Teddy Eddie jest stały kontakt lektora z rodzicami, którzy mogą liczyć na: lekcje otwarte, bieżące informacje po każdych zajęciach na temat przerabianego materiału, cotygodniowe maile z podsumowaniem uczonych elementów i propozycjami powtórek z dzieckiem w domu oraz pisemne raporty o postępach dziecka (co semestr).

Ta ambitna metoda pozwala na przyswojenie wyjątkowo dużej liczby słów i zwrotów; bazuje na niezliczonych tekstach oraz materiałach multimedialnych. Rymowanki i piosenki zostały napisane specjalnie dla Teddy Eddie, a ich słowa zawierają struktury wprowadzane na zajęciach.

Teddy Eddie jest bogaty także pod względem liczby elementów wchodzących w skład zestawu ucznia. W kolorowej i bardzo trwałej teczce mały uczeń znajdzie: oryginalny, pełen treści podręcznik, płytę CD z mnóstwem nagrań, dostęp do Placu Zabaw, czyli bogactwa gier i zabaw online, mini-książeczkę z sekretnymi słowami i multiROM deDOMO. A dla rodzica? Bardzo szczegółowy poradnik zawierający informację o przerabianym materiale oraz pomysły na zabawy językowe z dzieckiem w domu. Na koniec roku każdy nasz kursant otrzymuje oficjalny dyplom i małą nagrodę pokazującą ogrom opanowanej wiedzy.

Zapraszamy na zajęcia otwarte. Zapisz się tutaj: https://forms.gle/XsH7RCcZgZxXJGXf8

Więcej jeszcze o metodzie na https://edubears.pl/teddy-eddie/

 Savvy Ed dla dzieci z klas 2 do 5

Dla kogo jest Savvy Ed?

Metoda nadaje się dla dzieci po kursie Teddy Eddie lub innym mocnym przedszkolnym kursie języka angielskiego.

Jaki jest Savvy Ed?

Savvy Ed jest bardzo ambitny. Dzieci, bądź co bądź jeszcze małe (7-10 lat), opanowują ogrom materiału. Równocześnie Savvy Ed jest bardzo przyjazny dla uczniów, nasz sukces polega na tym, że dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego jaki wiele się uczą oraz ile od nich wymagamy. Nauka nie sprawia problemów dlatego, że bazujemy na ich wiedzy i doświadczeniu językowym nabytym w poprzednich latach.

Najważniejsze założenia metodyki kursu:

EFEKT KULI ŚNIEGOWEJ

czyli „stopniowe narastanie”  w zadaniach, powtórkach i  w ułożeniu materiału językowego

KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ

Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania jak i samych pomocy naukowych. Zadbaliśmy przy tym o perspektywy wszystkich zainteresowanych stron: ucznia, rodzica, nauczyciela i dyrektora szkoły

SYSTEMY MOTYWACJE

zostały wkomponowane w metodę – nie da się ich ominąć! Podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo). Savvy Ed, przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie.

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Jasny system ewaluacji wyników

System zaliczeń wykorzystuje elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.

Wychodząc naprzeciw nowym trendom w edukacji oraz dbając o dobro i prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci do metody Savvy Ed zostały wprowadzone elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO (ang. formative assessment). Uczeń (i rodzice) mogą liczyć na:

jasne stawianie i komunikowanie celów lekcji i całego kursu. Ma to na celu budowanie w uczniach świadomości w jakim kierunku zmierzają i jakich finalnych efektów od nich oczekujemy.

informację zwrotną na każdym etapie nauki oraz stały kontakt z rodzicami. Zarówno podczas lekcji, jak i tabeli zaliczeń, czy w E-reporcie, lektor będzie informował, co dzieci mają już opanowane na zadowalającym poziomie, nad czym jeszcze będzie z grupą pracować i na co na każdym etapie należy zwrócić uwagę

budowanie samooceny uczniów, dzięki której dziecko będzie się uczyło określać w jakich obszarach czuje się już pewnie, a które wymagają utrwalenia / powtórek

jasne i przejrzyste kryteria oceniania, zawsze ogłaszane PRZED zaliczeniem, testem czy zadaniem domowym, tak, aby uczeń dokładnie wiedział czego od niego oczekujemy (tzw. NACOBEZU – „na co będziemy zwracać uwagę”)

Oprócz oceniania kształtującego w metodzie Savvy Ed stosujemy także ocenianie sumujące, polegające na mierzeniu określonych umiejętności i osiągnięć uczniów pewną określoną miarą (najczęściej stopniami). Jest ono zawsze zorientowana jest na sukces. Nasza naczelna zasada to: NIE WYSTAWIAMY OCEN INNYCH NIŻ A! Po prostu – jak dziecko zaliczy daną część materiału, dostaje A (odpowiednik oceny „6” w angielskim systemie oceniania). Dziecko dostaje tabelę zaliczeń, a niej dokładne wytyczne jeśli chodzi o rodzaje zaliczeń oraz o umiejętności jakimi musi wykazać, aby dany element zaliczyć.

Savvy Ed w domu i zadania domowe

Metoda Savvy Ed dedykowana jest uczniom wczesnoszkolnym. Znaczy to, że wsparcie rodziców, szczególnie w przygotowaniu się do lekcji i odrobieniu zadania domowego jest niezbędne. Chodzi o to, że trudno jeszcze na tym etapie oczekiwać od dzieci, że będą umiały się zorganizować same. Dlatego kontakt i współpraca rodziców z lektorem ma ogromne znaczenie – zarówno pod względem organizacyjnym, dydaktycznym, ale także (a może przede wszystkim) motywacyjnym i dlatego tak bardzo o to dbamy.

Zadania domowe są strategicznym elementem całego programu. I nie chodzi o to, by rodzic robił dzieciom dodatkowe lekcje lub wyręczał lektora. Chodzi o to, żeby zwielokrotnić kontakt z językiem obcym. Lekcje odbywają się zazwyczaj tylko dwa razy w tygodniu, a i to już jest często mocno obciążające zarówno dla rodziców, jak i dzieci (zajęte popołudnie, dojazd, itp.). Wystarczy jednak, że dołożymy do lekcji dwa zadania po ok. 15 minut i mamy zaplanowany i systematyczny kontakt z językiem cztery razy w tygodniu, a to już pozwala na wymierne efekty. Nasze zadania zostały mocno przemyślane, żeby dawały rezultaty, ale były jak najmniej czasochłonne i pracochłonne zarówno dla dziecka jak i rodzica.

Wiele zadań domowych to po prostu granie w edukacyjne gry w naszej aplikacji utrwalające słownictwo i struktury gramatyczne w przyjemny sposób.

Więcej jeszcze o metodzie tutaj https://edubears.pl/savvy-ed/

Zapraszamy na zajęcia otwarte. Zapisz się tutaj: https://forms.gle/XsH7RCcZgZxXJGXf8

 English Success  to kurs angielskiego wspomagający naukę w szkole, ale przede wszystkim komunikacja w języku obcym w bardzo motywujących do mówienia sytuacjach.

Nasi uczniowie podróżują po świecie, regularnie odwiedzają laboratoria naukowe, piszą listy do przyjaciół i nagrywają reportaże ze swoich zajęć, zainteresowań, itp. Wszystko w języku angielskim!

Postać przewodnia Papuga Norton pomaga młodszym dzieciom pokonać nieśmiałość i uwielbia gadać z dzieciakami! Jedyny warunek porozumienia to – używanie angielskiego Norton, niestety nie potrafi mówić po polsku…

Program obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do szkoły w danej klasie, jak również ogrom dodatkowego języka w praktycznych kontekstach i sytuacjach życiowych. Ta ambitna metoda pozwala na przyswojenie wyjątkowo dużej liczby słów i zwrotów; bazuje na licznych tekstach oraz materiałach multimedialnych. Rymowanki i piosenki zostały napisane specjalnie dla Teddy Eddie, a ich słowa zawierają struktury wprowadzane na zajęciach. Kurs wzbogacony technikami zapamiętywania i efektywnej nauki, mindmappingiem, autoprezentacją i pracą nad pokonywaniem blokad emocjonalnych w kierunku budowania pewności siebie i śmiałości w używaniu języka obcego.

Zajęcia prowadzą specjalnie wyselekcjonowani lektorzy, posiadający predyspozycje do pracy z uczniem w wieku szkolnym, a przede wszystkim kochający dzieci. Oprócz tych naturalnych zdolności, nasi lektorzy przechodzą cykl szkoleń i znajdują się pod stałą opieką metodyczną. Zazwyczaj nasi lektorzy są jednocześnie trenerami Akademii Nauki, czyli świetnie potrafią zachęcać dzieci do efektywnej nauki.

Bardzo ważnym aspektem naszych programów jest stały kontakt lektora z rodzicami, którzy mogą liczyć na: lekcje otwarte, bieżące informacje po zajęciach na temat przerabianego materiału, regularne maile z podsumowaniem uczonych elementów i propozycjami powtórek z dzieckiem w domu oraz pisemne raporty o postępach dziecka (co semestr).

W zależności od umiejętności językowych i wieku proponujemy konkretne ścieżki nauki:

 • dla dzieci, które ukończyły program Teddy Eddie School kurs Brainy,
 • dla dzieci po tradycyjnych kursach językowych program Incredible English lub National Geographic English,
 • zajęcia indywidualne według ustalonego programu.

Więcej o podręcznikach bazowych 

Brainy to pięciopoziomowa seria podręczników, przygotowana specjalnie dla klas 4‒8. Rzetelnie realizuje założenia nowej podstawy programowej, przygotowując uczniów do nowego egzaminu ósmoklasisty.

Seria Brainy została oparta na zasadzie spiralności – nowy materiał wprowadzany jest z zastosowaniem wyłącznie znanych struktur i słówek. Klarowny podział na lekcje gramatyczne i leksykalne oraz przejrzyste tabele gramatyczne ułatwią uczniom przyswojenie nowego materiału. Ćwiczenia utrwalające i liczne powtórki, m.in. Quick checkTrain your brain – strony z ciekawymi zagadkami logicznymi, grami planszowymi czy zadaniami matematycznymi – pomogą uczniom jeszcze lepiej przyswoić nowy materiał. Unit summaries w Książce ucznia oraz obszerny Zeszyt ćwiczeń z dodatkowymi 18 stronami zadań sprawdzających stopień opanowania materiału przyswojonego od początku nauki przygotują uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Warto wiedzieć

 • Nagrania do Książki ucznia znajdują się w Strefie ucznia
 • Do obszernego Zeszytu ćwiczeń dołączony jest kod dostępu do Student’s Practice Kit online
 • Dodatkowy komponent kursu – Zeszyt do języka angielskiego – zawiera wszystkie zadania do uzupełnienia z Książki ucznia, co pozwoli zaoszczędzić czas zarówno ucznia, jak i nauczyciela.
 • Teaching Notes znajduje się ponad 500 zadań dodatkowych, które pomogą uczniom przyswoić nowy materiał.

Incredible English 

“Jeśli umysł jest pobudzony i robi coś z przyjemnością, wtedy uczymy się więcej. Jeśli coś jest zbyt proste to nam ucieka, ale jeśli jest wymagające, wtedy to pamiętamy.”

Tak właśnie uważa autorka kursu, Sarah Philips. Każde ćwiczenie w Incredible English jest skonstruowane tak, aby prowokować umysł do myślenia, a jednocześnie rozbudzać pasję do nauki angielskiego.

Dzięki odpowiednio dobranemu poziomowi trudności, materiał zawarty w ćwiczeniach pozostaje uczniom w pamięci.

Incredible English łączy naukę języka z nauką innych umiejętności, takich jak na przykład współpraca. Piosenki uczą dzieci zachowywać się w towarzystwie, natomiast lekcje międzyprzedmiotowe umożliwiają naukę elementów innych przedmiotów. Na płycie DVD znajdują się dodatkowe materiały do prowadzenia lekcji międzyprzedmiotowych.

Bogaty zestaw materiałów dla nauczyciela zawiera wszystko, czego potrzebuje nauczyciel, aby lekcja była w pełni interaktywna i ekscytująca dla uczniów. Zestaw zawiera między innymi pacynkę – kolorowego tukana o imieniu Norton, Materiały do powielania z dodatkowymi ćwiczeniami oraz jedyny w swoim rodzaju plakat.

Zróżnicowane ćwiczenia, materiały oraz wykorzystanie różnorodnych metod nauczania sprawią, że kurs spodoba się każdemu uczniowi, niezależnie od stylu uczenia się.

National Geographic Learning to materiały z pięknymi zdjęciami natury, filmami z podróży i ciekawostkami ze świata, które budzą ciekawość dzieci i chęć poznawania języka, któym można sie porozumieć w tych wszystkich miejscach. Więcej tutaj https://eltngl.com/

Serdecznie zapraszamy do zapisów na lekcje pokazowe oraz do grup pod tel. 795 544 220.

Zapraszamy na zajęcia otwarte. Zapisz się tutaj: https://forms.gle/XsH7RCcZgZxXJGXf8

Podczas wakacji stacjonarny sekretariat
Akademii Nauki jest nieczynny.
Informacje i zapisy pod tel.: 795 544 220
lub mailowo: akademiaostrowiec@gmail.com

 

Akademia Nauki Ostrowiec Świętokrzyski
os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
e-mail: akademiaostrowiec@gmail.com
tel.: 795 544 220
poniedziałek – piątek: 15.00 – 18.00

realizacja: dwarazy.com