O nas

„Większość dzieci, które dziś chodzą do szkoły,
będzie musiała wielokrotnie uczyć się wszystkiego od nowa.
Musimy je nauczyć, jak się uczyć.”

Garry Caruthers, gubernator stanu Nowy Meksyk

Jesteśmy firmą zorientowaną na popularyzację i promocję nowoczesnej edukacji i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.

Naszym zdaniem rozwój osobistego potencjału w języku polskim i angielskim to obszary, który warto eksplorować i pielęgnować już od najmłodszego wieku.

Akademia Nauki została założona w 1998 r. Opracowujemy ciekawe i skuteczne programy edukacyjne podnoszące sprawność czytania i uczenia się dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesteśmy największą siecią edukacyjną zajmującą się docieraniem do zasobów człowieka i rozwojem jego możliwości.

Naszą misją jest podnoszenie jakości życia człowieka. Osiągamy to poprzez uczenie, w jaki sposób można pełniej wykorzystywać możliwości swojego umysłu, oraz poprzez ograniczenie napięć i stresów związanych z uczeniem. Propagujemy styl naturalnego uczenia się, który niesie za sobą zadowolenie i poczucie pewności siebie. Nasze programy stworzone są zarówno dla uczniów, którzy mają problemy z nauką jak i dla tych, którym nauka nie stwarza większego kłopotu a są zainteresowani ułatwieniem sobie procesu uczenia się.

Programy Akademii Nauki przeznaczone są zarówno dla dzieci zdolnych, ponieważ nasze zajęcia wykraczają szeroko poza programy szkolne, jak i dla dzieci, którym proces uczenia się sprawia trudności (małe zaangażowanie, znudzenie, nieumiejętność organizowania sobie nauki, brak narzędzi do skutecznego przyswajania wiedzy, trudności w skupianiu uwagi, niska samoocena, mała wiara w swoje umiejętności, itp. ).

Nasze programy nie są przeznaczone dla dzieci, które wymagają opieki specjalistycznej. Szczególnie dotyczy to osób z zaburzeniami, które uniemożliwiają  im dostosowanie się do reguł panujących w grupie oraz dużej zmienności i dynamiki programu.

Programy Akademii Nauki oparte są na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się oraz na głębokim szacunku dla możliwości twórczych człowieka. Naszą misję realizujemy nie tylko poprzez kursy i szkolenia komercyjne, ale również poprzez zaangażowanie w programy NON PROFIT.

Specjalizujemy się również w nauczaniu języka angielskiego poczynając od 2 r.ż. poprzez cały przedział wiekowy, zarówno komunikatywnie, jak ogólnie i biznesowo. Nasze programy dla najmłodszych to licencjonowana metoda Teddy Eddie (oficjalna strona metody: www.teddyeddie.pl ), dla trochę starszych angielski wzbogacony technikami zapamiętywania, opracowywania materiału językowego oraz pokonywaniu bariery przed mówieniem i realnym używaniem języka.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty oraz sesje indywidualne rozwoju osobistego potencjału.